aktualności

Dodatek „Edukacja taneczna 2022”

Dodatek” Edukacja taneczna” skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, instruktorów tańca i edukatorów kulturalnych, a także terapeutów i wychowawców.

Magazyn Taniec zaprasza do zapoznania się z tegorocznym dodatkiem Edukacja taneczna, które jest skierowane do nauczycieli, pedagogów, instruktorów tańca i edukatorów kulturalnych, a także terapeutów i wychowawców. Artykuły kierujemy do szerokiego grona specjalistów kształcących w kierunku tanecznym, na różnych poziomach – od zawodowego, przez hobbystyczny, po wychowanie fizyczne i zajęcia terapeutyczne.

Celem wydania jest pokazanie różnorodności zastosowania tańca w edukacji, w rożnych obszarach kształcenia. Mamy nadzieję, że teksty zawarte w tym numerze będą inspirowały do edukacji tanecznej, będą opowiadały o jej podstawach i korzyściach, jakie niesie ze sobą jej uprawianie. Zachęcamy animatorów, pedagogów i nauczycieli do wykorzystywania tańca w ich pracy. Mamy też nadzieję, że wydawnictwo to przyczyni się do rozwoju dyskursu na poziomie akademickim w obszarze tak specyficznym jak edukacja taneczna.

Rada Programowa:

Dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Dr Maria Aleksandrovich (Akademia Pomorska w Słupsku)

Dr Ewa Palamer-Kabacińska (Uniwersytet Warszawski )

Dr Marianna Jasionowska (Instytut Rozwoju Kultury)