aktualności

Silna reprezentacja Redakcji TAŃCA podczas pierwszego branżowego spotkania teoretyków i krytyków Sekcji Tańca i Baletu ZASP

1 grudnia w Klubie Aktora SPATiF w Krakowie w godz. 12.00-20.00 odbył się organizowany przez Sekcję Tańca i Baletu ZASP Koncert Taneczny z okazji pierwszego branżowego spotkania teoretyków i krytyków tańca z praktykami tej sztuki.

Spotkanie sekcji wraz z Koncertem Tanecznym zorganizowany przez Sekcję Tańca i Baletu ZASP został dofinasowany ze środków SKE Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie.
Artyści Baletu Opery Śląskiej i Baletu Cracovia Danza zaprezentowali się w repertuarze obejmującym różne techniki tańca. Ich występ stał się pretekstem do dyskusji na temat sposobów mówienia i pisania o tańcu, jak i jego popularyzacji.

Celem Koncertu Tanecznego i pierwszego spotkania branżowego było także sieciowanie i budowanie nowych struktur komunikacji o sztuce tańca, oraz popularyzowanie dziedzictwa, a także poznanie nowych sposobów mówienia czy pisania o tańcu. Zarówno praktycy, jak i teoretycy mają swoje narzędzia do analizy i opisu sztuki tanecznej.

Spotkanie stymulowało do wymiany wypracowanych, niekiedy przez lata, metodami pracy. Długofalowym celem działalności krytyków w Sekcji TiB jest połączenie sił we wspólnej sprawie jaką jest wzmocnienie marki tańca samego w sobie. Obok podziwiania występu artystów, prowadzenia rozmów o tańcu i przeglądu sposobów jego popularyzacji spotkanie dało uczestnikom możliwość niekończącej się dyskusji o tańcu, wokół tańca oraz o potrzebach środowiska.

W informacji wykorzystano notatkę prasową ZASP, źródło: https://www.zasp.pl/aktualnosci/koncert-taneczny-organizowany-przez-sekcje-tanca-i-baletu-zasp-dofinasowany-ze-srodkow-ske-zwiazku-artystow-scen-polskich-zasp-stowarzyszenie/